BegrippenVergadering_van_vennoten_(jaarvergadering)

Wat betekent Vergadering van vennoten (Jaarvergadering)?

De jaarvergadering van de partners wordt minstens één keer per jaar gehouden, meestal binnen zes maanden na het einde van het boekjaar. De jaarcijfers worden onder meer ter goedkeuring voorgelegd aan partners en rapporteren over het afgelopen jaarverslag. Stemmen kan ook schriftelijk; deelname aan vergaderingen is niet verplicht. Indien nodig kunnen er elk jaar meer bijeenkomsten worden gehouden.