BegrippenVergadering_van_vennoten_(jaarvergadering)

Wat betekent Vergadering van vennoten (Jaarvergadering)?

De jaarlijkse vergadering van vennoten vindt minstens een keer per jaar plaats, typisch binnen zes maanden na het afsluiten van het boekjaar. Tijdens deze vergadering worden de jaarrekeningen gepresenteerd voor goedkeuring en wordt het jaarverslag besproken. Partners hebben de optie om schriftelijk te stemmen en zijn niet verplicht om de vergadering bij te wonen. Indien nodig kunnen er jaarlijks extra vergaderingen worden georganiseerd.