BegrippenBeherend_vennoot

Wat betekent Beherend vennoot?

De beherend vennoot van een commanditaire vennootschap is het tegenovergestelde van een stille vennoot. De beherend vennoten werken in een commanditaire vennootschap en kunnen managementacties uitvoeren, zoals het aangaan van overeenkomsten. Ze zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die in naam van de vennootschap zijn aangegaan.