BegrippenManagement_fee

Wat betekent Management fee?

Beheervergoedingen zijn vergoedingen die door een vermogensbeheerder worden betaald voor het beheren van een fonds. Deze vergoedingen worden meestal uitgedrukt als een percentage van het beheerd vermogen. De netto beleggingsinkomsten, na aftrek van de belastingen van de belegger, vormen het uiteindelijke rendement van het fonds.