BegrippenManagement_fee

Wat betekent Management fee?

Beheervergoedingen, meestal uitgedrukt als een percentage, zijn vergoedingen die door de vermogensbeheerder worden betaald om het fonds te beheren. Het uiteindelijke resultaat is het beleggingsinkomen na aftrek van de belastingplicht van de belegger.