BegrippenRendement

Wat betekent Rendement?

Het rendement is een financiële maatstaf die verwijst naar de winst of het verlies van een investering over een bepaalde periode, uitgedrukt als een percentage van de investering. Kijk voor meer informatie naar de definities van BAR (Bruto Aanvangsrendement) en IRR (Internal Rate of Return).