BegrippenMaatschap

Wat betekent Maatschap?

Een maatschap is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen waarbij elke partner het recht heeft de maatschap te vertegenwoordigen. De maatschap beschikt niet over eigen kapitaal en bij schulden zijn alle partners gelijkelijk verantwoordelijk. Indien een partner zonder toestemming handelt, vervalt de aansprakelijkheid van de overige partners. Belastingen worden berekend op basis van het individuele winstaandeel van elke partner.