BegrippenVariabele_rente

Wat betekent Variabele rente?

Variabele rentetarieven/" title="rentetarieven">rentetarieven staan niet vast, zoals het geval is bij leningen met vaststaande rentetarieven/" title="rentetarieven">rentetarieven. Het variabele rentepercentage is afhankelijk van het op dat moment geldende rentepercentage. Het voordeel van variabele rentetarieven/" title="rentetarieven">rentetarieven is dat deze in veel gevallen goedkoper is dan "klassieke" vaste rentetarieven/" title="rentetarieven">rentetarieven. Het nadeel is dat de maandelijkse kosten zullen fluctueren.