BegrippenRente_begrippen

Wat betekent Rente begrippen?

Euribor, ofwel de European Interbank Offered Rate, is het rentetarief gehanteerd op de valutamarkt voor termijndeposito's met een looptijd tot één jaar binnen de Europese Economische en Monetaire Unie. De Euribor-tarieven variëren van 1 tot 12 maanden.

Kapitaalmarktrente betreft de rente die betaald of ontvangen wordt op leningen met een looptijd langer dan een jaar.