BegrippenRente_begrippen

Wat betekent Rente begrippen?

Euribor (European Interbank Offered Rate) is het rentetarief op de valutamarkt. Onder deze rentevoet verstrekken banken binnen de Europese Economische en Monetaire Unie gangbare termijndeposito's met een vaste looptijd van maximaal één jaar in euro's. Er zijn Euribor-tarieven voor looptijden van 1 tot 12 maanden.

Kapitaalmarktrente

Betaalde of geïnde rente voor leningen van meer dan één jaar.