BegrippenOperationeel_resultaat

Wat betekent Operationeel resultaat?

Het resultaat van de exploitatie van het object. Dit zijn de huurinkomsten minus het onderhoud, verzekering, etc.