BegrippenOperationeel_resultaat

Wat betekent Operationeel resultaat?

Het operationeel resultaat betreft de financiële uitkomst van de exploitatie van een onroerend goed, waarbij de huurinkomsten worden verminderd met de kosten voor onderhoud, verzekering en andere uitgaven.