BegrippenErfpacht

Wat betekent Erfpacht?

Is er erfpacht voor de woning die u overweegt? Let dan goed op. Erfpacht is een bijzondere vorm van pacht waarbij de pacht niet eindigt wanneer de verpachter overlijdt (of de pacht opzegt). Hierdoor is de financiële positie van de erfpachter nagenoeg gelijk aan die van de eigenaar.

Opstal

Erfpachters hebben het recht om hun grond in erfpacht te verzien van opstal en deze opstal (inclusief de erfpachtrechten) te verkopen.

Canon

Voor erfpachtrechten betaalt de erfpachter aan de eigenaar (in het geval van erfpacht vaak blote eigenaar genoemd) een jaarlijkse huur op de grond, de canon. In feite is het heel gebruikelijk dat gedurende de gehele looptijd in een keer de canon wordt afgekocht.

Looptijd van de erfpacht

Erfpachten worden meestal voor een lange tijd afgesloten, zoals 49 en 99 jaar.

Waarom gemeentes erfpacht instellen

Om invloed te hebben op de prijzen geven gemeentes kavels uit in erfpacht, dus niet in eigendom van bedrijven, vastgoedhandelaren en particulieren. Zo profiteren de gemeentes ook van waardestijgingen. Bij verlenging kunnen gemeentes de hoogte van de canonnen flink verhogen.

Gemeentes met erfpachten

Amsterdam, Arnhem, Delft, ‘s-Hertogenbosch, Den Haag, Den Helder, Dordrecht, Gouda, Groningen, Haarlem, Harlingen, Hendrik-Ido-Ambacht, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Middelburg, Nijmegen, Purmerend, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, Terneuzen, Zaanstad, Zandvoort en Zwolle.