BegrippenErfpacht

Wat betekent Erfpacht?

Erfpacht is een rechtsvorm waarbij de gebruiker van een perceel grond een jaarlijkse vergoeding (canon) betaalt aan de eigenaar. Deze overeenkomst eindigt niet automatisch bij overlijden van de verpachter of door opzegging. Erfpachters hebben het recht op opstal, wat inhoudt dat zij gebouwen mogen oprichten op de gepachte grond en deze inclusief het erfpachtrecht kunnen verkopen.

De termijnen voor erfpacht contracten zijn vaak lang, zoals 49 of 99 jaar. Gemeentes kiezen voor erfpacht om invloed uit te oefenen op grondprijzen en profiteren van waardestijgingen bij verlengingen door de canon aan te passen.