BegrippenCanon

Wat betekent Canon?

Het bedrag dat de (erf) pachter jaarlijks betaald voor het gebruiken van een stuk land. Dit heet canon of erfpacht.