BegrippenCanon

Wat betekent Canon?

Canon is het jaarlijkse bedrag dat door een erfpachter betaald wordt voor het gebruik van grond. Dit staat bekend als erfpachtcanon.