BegrippenFinancieringsvoorbehoud

Wat betekent Financieringsvoorbehoud?

Het opnemen van een financieringsvoorbehoud in uw koopcontract is essentieel. Dit voorbehoud stelt u in staat het contract te ontbinden indien u de benodigde financiering voor het pand niet kunt verkrijgen.