BegrippenRechtspersonen _rechtspersoonlijkheid

Wat betekent Rechtspersonen- rechtspersoonlijkheid?

In de wet wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten personen: natuurlijke personen en rechtspersonen. Natuurlijke personen zijn individuele mensen die zelfstandig juridische handelingen kunnen verrichten, zoals het kopen van onroerend goed of het openen van bankrekeningen.

Rechtspersonen zijn daarentegen structuren zoals naamloze vennootschappen, commanditaire vennootschappen en maatschappen, die namens een organisatie handelen. Er loopt een onderzoek van het ministerie naar de werking en structuur van deze rechtspersonen in Nederland.