BegrippenRechtspersonen _rechtspersoonlijkheid

Wat betekent Rechtspersonen- rechtspersoonlijkheid?

We hebben twee definities van personen in de wet: natuurlijke personen en rechtspersonen. Natuurlijke personen zijn mensen en kunnen zelfstandig verplichtingen aangaan, zoals het kopen van huizen en het openen van bankrekeningen.

Als een organisatie de verplichting aangaat, dan moet er eerst een rechtspersoon zijn gekozen voor de organisatie. Dit is een juridische organisatie, dus de Naamloze Vennootschappen, Commanditaire Vennootschappen en maatschappen. Het ministerie is al enige tijd van plan om een ​​onderzoek uit te voeren naar een herziening van de in Nederland gebruikte rechtspersonen.