BegrippenAfschrijving

Wat betekent Afschrijving?

Afschrijving verwijst naar het proces in de boekhouding waar de waardedaling van een bedrijfsmiddel over een bepaalde periode wordt weergegeven. Deze waardevermindering wordt geregistreerd als een kostenpost op de Winst- en Verliesrekening, wat resulteert in een lager resultaat voor de verslagperiode. Afschrijvingen zijn administratieve lasten en maken geen deel uit van de operationele geldstromen.