BegrippenAfschrijving

Wat betekent Afschrijving?

Het tot uitdrukking brengen van de waardedaling van een bedrijfsmiddel over een bepaalde periode in de boekhouding. Dit vormt een kostenpost in de Winst- en Verliesrekening. Het leidt tot een lager resultaat in de verslagperiode. Het zijn alleen administratieve lasten en zullen niet gevonden kunnen worden in de operationele geldstromen.