BegrippenBoekwaarde

Wat betekent Boekwaarde?

De waarde van het onroerend goed zoals opgenomen is in de administratie en rapportages van het fonds, waarbij rekening gehouden wordt met de betreffende waarderingsgrondslagen van de beleggingsinstelling. Volgens Nederlands en internationaal recht kunnen er verschillende waarderingsgrondslagen zijn, waaronder reële waarde en kostprijs minus afschrijvingen.