BegrippenWaarderingen

Wat betekent Waarderingen?

In onroerend goed worden verschillende waarderingen gebruikt, bijvoorbeeld de marktwaarde, verplichte verkoopwaarde, kostprijs.