BegrippenVrije_verkoopwaarde

Wat betekent Vrije verkoopwaarde?

De vrije verkoopwaarde refereert aan de waarde die commercieel onroerend goed kan opbrengen wanneer het wordt verkocht op de open markt.