BegrippenCourtage

Wat betekent Courtage?

Courtage verwijst naar de tarieven die BOG-makelaars berekenen voor succesvolle transacties van onroerend goed">bedrijfsonroerend goed. Deze kosten variëren in Nederland tussen 1% en 2,5%. Er bestaan ook vaste courtage tarieven. De hoogte van de courtage neemt vaak af naarmate de waarde van het object toeneemt. Courtagekosten zijn meestal exclusief promotiekosten voor het bedrijfsobject. Zorg dat de afspraken over de courtage duidelijk zijn, inclusief wat deze precies inhouden.