BegrippenHefboomwerking

Wat betekent Hefboomwerking?

Hefboomwerking is de verhouding tussen vreemd vermogen en eigen vermogen die wordt gebruikt om onroerend goed te kopen. De hefboomwerking wordt berekend door het vreemde vermogen (hypotheeklening) te delen door de waarde van het onroerend goed.