BegrippenBewaarovereenkomst

Wat betekent Bewaarovereenkomst?

Een Bewaarovereenkomst regelt de rechtsverhouding tussen een bewaarder en een commanditaire vennootschap (CV). Deze overeenkomst bevat specificaties omtrent de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en de vergoeding van de bewaarder. De Bewaarovereenkomst is een essentieel onderdeel van de documentatie bij het prospectus.