BegrippenBeheerovereenkomst

Wat betekent Beheerovereenkomst?

De overeenkomst tussen het fonds en de beheerder / management, waarin alle verantwoordelijkheden van de beheerder en het investeringsfonds zijn vastgelegd. De taken en verantwoordelijkheden in deze overeenkomst kunnen alle of een deel van de activiteiten omvatten die worden genoemd in de definitie van vermogensbeheer, fondsbeheer en vastgoedbeheer.

De beheerder brengt hiervoor een vergoeding in rekening, meestal uitgedrukt in een percentage van de werkelijke of contractuele huurinkomsten. De beheersovereenkomst maakt deel uit van de documenten die het prospectus vergezellen.