BegrippenHerinvesteringreserve

Wat betekent Herinvesteringreserve?

Wanneer een bedrijfsmiddel wordt verkocht, kan de fiscale boekwinst onder bepaalde voorwaarden buiten de jaarlijkse belastbare winst gehouden worden door deze in een herinvesteringreserve te plaatsen. Deze reserve is bedoeld voor toekomstige investeringen en moet binnen drie jaar gebruikt worden. De gereserveerde winst en de daaruit voortkomende investeringen moeten worden afgeboekt op de investering, wat leidt tot een lagere boekwaarde.