BegrippenHerinvesteringreserve

Wat betekent Herinvesteringreserve?

Bij de vervreemding van een bedrijfsmiddel kan de fiscale boekwinst onder bepaalde voorwaarden buiten de jaarlijkse fiscale winst blijven. Het kan dan (tijdelijk) in een reserve worden opgenomen voor toekomstige herinvestering. Het is noodzakelijk om een voornemen tot herinvestering te laten bestaan en binnen 3 jaar te laten plaatsvinden. De reserve en de herbelegde investeringen moeten worden afgeboekt ten laste van de investering, zodat er een lagere boekwaarde ontstaat.