BegrippenFiscale_transparantie

Wat betekent Fiscale transparantie?

Fiscale transparantie houdt in dat de inning van fondsen niet op de fondsen wordt geïnd maar op individuele deelnemers. Daardoor is de rechtspersoon zelf niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Om als financieel transparant te worden aangemerkt, moeten rechtspersonen aan veel eisen voldoen, waaronder de eis dat de participaties voor een CV niet vrij verhandelbaar zijn. Zie ook belastingen.