BegrippenVerhandelbaarheid_(van_participaties)

Wat betekent Verhandelbaarheid (van participaties)?

De verhandelbaarheid van deelnames in een vastgoed CV is beperkt. Voor het opgeven van een deelname is goedkeuring nodig van alle andere deelnemers. De mogelijkheid tot verhandelen van participaties in niet-beursgenoteerde fondsen en obligaties is vastgelegd in de statuten.