BegrippenVerhandelbaarheid_(van_participaties)

Wat betekent Verhandelbaarheid (van participaties)?

Deelname aan een vastgoed CV is niet vrij verhandelbaar. Indien een deelnemer zijn deelname wenst op te geven, is de toestemming van alle andere deelnemers vereist. De verhandelbaarheid van alle transacties met niet-beursgenoteerde fondsen en obligaties is afhankelijk van de relevante bepalingen in de statuten. Zie ook NPEX.