BegrippenSchuldpapier

Wat betekent Schuldpapier?

Dit wordt ook wel een schuldbewijs genoemd. Het is een obligatie die niet beursgenoteerd is. Schuldpapieren worden uitgegeven door bedrijven en overheden en kunnen onder verschillende voorwaarden worden uitgevoerd. Voor de overheid worden deze papieren uitgegeven als staatsobligaties.

Met schuldbewijzen kunnen bedrijven en overheden geld lenen. Algemeen wordt aangenomen dat staatsobligaties veiliger zijn omdat men denkt dat de overheid schulden beter kan aflossen. Het geeft je recht op (meestal) een vaste rente en het investeringsbedrag wordt aan het einde van de looptijd terugbetaald.