BegrippenSchuldpapier

Wat betekent Schuldpapier?

Schuldpapier, ook bekend als schuldbewijs, vertegenwoordigt een type obligatie dat niet op de beurs is genoteerd. Deze financiële instrumenten worden uitgegeven door zowel bedrijven als overheden en varieren qua voorwaarden. Overheidsobligaties, een vorm van schuldpapier, staan bekend om hun veiligheid omdat de overheid doorgaans als betrouwbaar wordt beschouwd voor het nakomen van schuldverplichtingen.

Door middel van schuldpapier kunnen bedrijven en overheden geld lenen. Beleggers in schuldpapieren ontvangen over het algemeen een vaste rente en krijgen hun geïnvesteerde bedrag terug aan het eind van de looptijd.