BegrippenRevpar

Wat betekent REVPAR?

REVPAR staat voor Revenue Per Available Room. Het is een belangrijke prestatiemaatstaf die in de horeca wordt gebruikt om de inkomsten te meten die worden gegenereerd door elke beschikbare kamer in een hotel of accommodatie.

REVPAR wordt berekend door de ADR (Average Daily Rate) te vermenigvuldigen met de bezettingsgraad. Het resulterende cijfer vertegenwoordigt de gegenereerde inkomsten per beschikbare kamer gedurende een bepaalde periode.

Als een hotel bijvoorbeeld 100 kamers heeft, $ 10.000 aan kamerinkomsten genereert op een bepaalde dag en 80 van die kamers bezet zijn, zou de ADR $ 125 zijn en zou de bezettingsgraad 80% zijn. De REVPAR wordt als volgt berekend:

REVPAR = $125 (ADR) x 80% (bezettingsgraad) = $100

De REVPAR-statistiek geeft belangrijk inzicht in de omzetprestaties van een hotel, aangezien het rekening houdt met zowel de snelheid waarmee kamers worden verkocht als het percentage beschikbare kamers dat bezet is. Een hogere REVPAR geeft aan dat een hotel meer omzet genereert per beschikbare kamer, wat kan helpen om de winstgevendheid te vergroten.

REVPAR wordt vaak gebruikt door hotelexploitanten en investeerders om de prestaties van een accommodatie ten opzichte van zijn concurrenten te beoordelen en om trends in de markt te volgen. Het wordt ook gebruikt in combinatie met andere statistieken, zoals bezettingsgraad en ADR, om de algehele financiële gezondheid van een hotel te evalueren.