BegrippenStructureringskosten

Wat betekent Structureringskosten?

Structureringskosten verwijzen naar de vergoedingen die betaald worden aan initiatiefnemers voor het vormgeven en opzetten van een vastgoedfonds, evenals voor het aankopen van onroerend goed en het op zich nemen van bijbehorende risico's.