BegrippenReit

Wat betekent REIT?

Real Estate Investment Trust, een in de VS genoteerd vastgoedbeleggingsfonds (minimaal 75%). Zij hebben een verplichte uitbetaling van 90% van het operationeel resultaat. Daardoor is het financieel transparant voor investeerders.