BegrippenOverdrachtsbelasting

Wat betekent Overdrachtsbelasting?

Overdrachtsbelasting bedraagt in principe 6% bij de aankoop van onroerend goed. Soms kunt u vrijstelling krijgen. Volgens een uitspraak van de Hoge Raad op 15 oktober 2004 (HR 38.8779) is bij verkoop van een deelneming van een vastgoedfonds aan een derde, geen overdrachtsbelasting verschuldigd mits er geen aanmerkelijk belang is. Aanmerkelijk belang is aanwezig als een participant meer dan 33% van het kapitaal bezit.