BegrippenOverdrachtsbelasting

Wat betekent Overdrachtsbelasting?

Op de aankoop van onroerend goed is in principe 6% overdrachtsbelasting verschuldigd. In sommige gevallen u ontheffing krijgen. Indien, in overeenstemming met de uitspraak van de Hoge Raad over de vervreemding van een dergelijke deelneming op 15 oktober 2004 (HR 38.8779), de deelneming van het vastgoedfonds wordt verkocht aan een derde partij, is er in principe geen overdrachtsbelasting verschuldigd, zolang er geen sprake is van aanmerkelijk belang. Er is sprake van aanmerkelijk belang als een participant indirect of direct meer dan 33% van het totale ingelegde kapitaal bezit.