BegrippenOverdrachtsakte

Wat betekent Overdrachtsakte?

De overdrachtsakte (ook wel akte van overdracht genoemd) wordt opgemaakt door uw notaris. Dit beschrijft de aan- / verkoop van uw onroerend goed">bedrijfsonroerend goed, inclusief uw naam of bedrijfsnaam.

Holding of privé

Het is verstandig om uw bedrijfspand te kopen op naam van uw holding. Als een van uw werkmaatschappijen failliet gaat, verliest u uw eigendom niet aan de curator! De holding is een zelfstandige B.V., gevestigd boven uw werkende B.V. De holding B.V. bezit doorgaans alleen onroerend goed en ontvangt winst in de vorm van dividenden van de werkmaatschappij.

U kunt uw bedrijfsruimte ook privé kopen en verhuren aan uw eigen bedrijf of aan een derde partij. Bespreek met uw accountant welke vastgoedmogelijkheden er zijn en wat bij uw situatie past.