BegrippenOverdrachtsakte

Wat betekent Overdrachtsakte?

De overdrachtsakte, opgemaakt door de notaris, formaliseert de aan- of verkoop van onroerend goed">bedrijfsonroerend goed, en vermeldt de naam van de koper of het bedrijf. Bedrijfspanden kunnen gekocht worden op naam van een holding om risico's te mijden bij faillissement van werkmaatschappijen. Deze holding bezit meestal het vastgoed en geniet van de winsten. Een alternatief is het privé kopen van bedrijfsruimtes om deze vervolgens te verhuren.