BegrippenNotaris

Wat betekent Notaris?

De notaris, doorgaans gekozen door de koper, is verantwoordelijk voor het opstellen van de koopovereenkomst nadat er overeenstemming is bereikt over prijs en voorwaarden. Na ondertekening van de overeenkomst vangt de bedenktijd aan. Na deze periode ondertekenen koper en verkoper de overeenkomst gezamenlijk bij de notaris.