BegrippenBedenktijd

Wat betekent Bedenktijd?

Na ondertekening van de koopakte is er volgens de wet nog een bedenktijd. Tijdens deze bedenktijd kunt u de aankoop alsnog zonder opgaaf van redenen annuleren. De bedenktijd is afhankelijk van de datum van ondertekening.

De kortste periode is 3 dagen en de langste is 5 dagen. Dit komt omdat 1 dag van het weekend niet wordt meegeteld. De bedenktijd start vanaf de volgende dag na ondertekening. Wordt de ondertekende koop overeenkomst op woensdag aan de koper overhandigd, dan eindigt de bedenktijd op maandag en is dus 5 dagen.