BegrippenCode_of_conduct

Wat betekent Code of Conduct?

De gedragscode die door alle partijen wordt nageleefd. Het heeft tot doel de integriteit, transparantie en kwaliteit van aanbieders van vastgoedbeleggingen aan particulieren te behouden en te verbeteren. De gedragsregels zijn met name van toepassing op de relatie tussen de aanbieder en de investeerder, huurder of leverancier bij een geschil. Ze zijn ook van toepassing op de manier waarop organisaties de administratie vormgeven.