BegrippenAanbieder

Wat betekent Aanbieder?

Dit is degene die een beleggingsfonds kan aanbieden aan particuliere beleggers. Ze kunnen zowel de initiatiefnemer als de tussenpersoon zijn.