BegrippenVermogenswinstbelasting

Wat betekent Vermogenswinstbelasting?

Vermogenswinstbelasting betreft de heffing op de winst die gerealiseerd wordt bij de verkoop van bezittingen zoals onroerend goed of aandelen. Deze belasting wordt toegepast op de toegenomen waarde van deze activa, ongeacht of ze worden verkocht.