BegrippenVermogenswinstbelasting

Wat betekent Vermogenswinstbelasting?

Vermogenswinstbelasting is een belasting op de winst (vermogenswinst) uit de verkoop van activa zoals onroerend goed of effecten. De relevante belasting is de vermogenswinstbelasting die wordt geheven over de waardestijging van activa, ongeacht of deze is verkocht of niet.