BegrippenTransportakte

Wat betekent Transportakte?

De notaris stelt de transportakte (ook wel de leveringsakte genoemd) op voor de overdracht van onroerend goed">bedrijfsonroerend goed.