BegrippenTransportakte

Wat betekent Transportakte?

De notaris stelt de transportakte op, noodzakelijk voor de overdracht van commercieel vastgoed. Deze acte wordt ook wel leveringsakte genoemd.