BegrippenLeveringsakte

Wat betekent Leveringsakte?

Een leveringsakte, ook wel overdrachtscontract genoemd, is een contract om ervoor te zorgen dat het eigendom wordt overgedragen. Deze akte moet worden opgesteld door een notaris en ondertekend door de verkoper, koper en notaris.

De inhoud van de leveringsakte moet overeenkomen met de eerder gesloten koopakte. De eigendomsoverdracht is pas voltooid nadat de notaris de kopie van de akte van overdracht heeft ingeschreven in het openbaar register en het openbaar register van het Kadaster.