BegrippenOutsourcing

Wat betekent Outsourcing?

Outsourcing is het uitbesteden / overdragen van deelactiviteiten aan een gespecialiseerde derde partij. Voor onroerend goed kunnen taakgebieden zoals vermogensbeheer als geheel of een deel daarvan worden uitbesteed. De Service Level Agreement (SLA) beschrijft het type service en het niveau waarop de werkzaamheden door de serviceprovider wordt uitgevoerd. De SLA beschrijft ook de maatregelen die genomen moeten worden bij een storing, de opzegtermijn en het overdrachtsprotocollen.