BegrippenOplevering

Wat betekent Oplevering?

Oplevering duidt op het moment waarop een bouw of renovatie van commercieel vastgoed voltooid is en overgedragen wordt aan de (nieuwe) eigenaar. Bij deze overdracht ontvangt men ook sleutels voor het pand, inclusief een kopie. Het wordt aangeraden om alle sloten direct te vervangen na ontvangst van de sleutels.