BegrippenOnderhandelingen

Wat betekent Onderhandelingen?

“Het proces waarmee twee personen of groepen (de partijen) proberen om door middel van voorstellen en tegenvoorstellen tot een overeenkomst te komen”.

Tips:

  • Stel doelen: waar wilt u eindigen en wat heeft u eraan?
  • Zorg voor een redelijke openingsprijs. Biedt niet te laag, dus biedt niet maar 50% van de vraagprijs.
  • Denk niet alleen aan de kosten voor de koopsom maar ook aan de kosten van het onderzoeksrapport, eventuele kosten van het huidige huurcontract, de overgangsdatum en de financieringsreservering.
  • Onderhandelen over prijzen betekent meestal geduld hebben. Zorg ervoor dat het niet noodzakelijk voor u is om te kopen of te verkopen.
  • Wees zakelijk, niet emotioneel.

Gebruik voor u gaat onderhandelen:

  • Koopsommen van het kadaster om de vastgoedprijzen in het gebied te vergelijken;
  • Indien nodig uw lokale makelaar;
  • Evaluatierapport en bouwrapport;
  • Bestemmingsplan van de gemeente;
  • Informatie over de buren/milieu.