BegrippenBouwkundige_rapporten

Wat betekent Bouwkundige Rapporten?

Bouwkundige Rapporten zijn essentieel voor commerciële vastgoedtransacties, zoals aankoop en verkoop, en voor het beoordelen van bouwkundige staat. Deze rapporten helpen om bouwgebreken te identificeren voordat de transactie wordt afgerond, wat essentieel is voor zowel kopers als verkopers.

Voor kopers vermindert een bouwkundig rapport de risico's van onvoorziene defecten, wat wettelijk hun verantwoordelijkheid is. Verkopers moeten bouwgebreken aan potentiële kopers melden, waardoor een rapport de verkoop kan bespoedigen door zekerheid te bieden over de staat van het gebouw.