BegrippenHuurindexatie

Wat betekent Huurindexatie?

Huurindexatie verwijst naar de aanpassing van de huurprijs op basis van de procentuele toename van de jaarhuur, vaak gelinkt aan de CPI (Consumenten Prijsindex). Soms wordt er een maximum voor de jaarlijkse verhoging vastgesteld.

Deze aanpassing helpt de inflatie te compenseren en draagt bij aan de ongerealiseerde waardestijging van het onroerend goed, die merkbaar wordt bij de verkoop na aftrek van de verkoopkosten en belastingoverwegingen.