BegrippenHuurindexatie

Wat betekent Huurindexatie?

Nadat de huurovereenkomst is gesloten, wordt de huurindexatie bepaald door de procentuele stijging van de jaarlijkse huur. Over het algemeen is de jaarlijkse huurverhoging meestal gerelateerd aan de CPI (Consumenten Prijsindexcijfer). Soms wordt een maximale jaarlijkse verhoging (indexatie) afgesproken.

Het doel van de huurverhoging is om de effecten van inflatie (grotendeels) te compenseren. Het indirecte rendement is de ongerealiseerde waardestijgingen en opbrengst bij verkoop van het onroerend goed na aftrek van de verkoopkosten, waarbij rekening gehouden moet worden met belastingen.