BegrippenIndexatie_clausule

Wat betekent Indexatie clausule?

De indexatie clausule is veelal onderdeel van huurcontracten en zorgt voor prijsaanpassingen die gekoppeld zijn aan de wijzigingen in de Consumentenprijsindex (CPI) zoals berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).