BegrippenIndexatie_clausule

Wat betekent Indexatie clausule?

In de meeste gevallen is de indexatie clausule een conditie die onderdeel uitmaakt van een huurcontract. Met deze clausule zijn prijsaanpassingen gerelateerd aan bijvoorbeeld de stijging van de Consumentenprijsindex van het CBS.