BegrippenEbitda

Wat betekent EBITDA?

EBITDA staat voor Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation en Amortization. Het is een financiële maatstaf die vaak wordt gebruikt om de winstgevendheid en operationele prestaties van een bedrijf te meten.

EBITDA vertegenwoordigt de winst van een bedrijf vóór verrekening van niet-operationele kosten, zoals rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie. Door deze uitgaven uit te sluiten, geeft EBITDA een duidelijker beeld van de operationele winstgevendheid en cashflow van een bedrijf.

EBITDA wordt berekend door het bedrijfsresultaat van een bedrijf (inkomsten minus bedrijfskosten) op te tellen bij de afschrijvingen en amortisatiekosten. Rente en belastingen worden vervolgens van dit totaal uitgesloten om tot het definitieve EBITDA-cijfer te komen.

EBITDA wordt vaak gebruikt door investeerders en analisten om de financiële prestaties van verschillende bedrijven te vergelijken, omdat het een meer consistente en vergelijkbare maatstaf biedt dan netto-inkomsten, die kunnen worden beïnvloed door boekhoudpraktijken en belastingbeleid. Het is echter belangrijk op te merken dat EBITDA geen rekening houdt met de kapitaaluitgaven van een bedrijf of veranderingen in het werkkapitaal, die ook van invloed kunnen zijn op de financiële prestaties.