BegrippenEbitda

Wat betekent EBITDA?

EBITDA, wat staat voor Winst voor Rente, Belastingen, Afschrijvingen en Amortisatie, is een belangrijke financiële maatstaf om de operationele winstgevendheid van een bedrijf te evalueren. Deze maatstaf laat de winst van een bedrijf zien zonder de kosten voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie mee te rekenen, waardoor er een helder beeld ontstaat van de kernactiviteiten.

Om EBITDA te berekenen, telt men bij het operationele inkomen (opbrengsten minus operationele kosten) de kosten voor afschrijvingen en amortisatie op, en laat men de invloed van rente en belastingen buiten beschouwing. Dit resulteert in het EBITDA-cijfer, dat vaak gebruikt wordt voor het vergelijken van bedrijfsprestaties over verschillende sectoren of boekhoudkundige praktijken heen.