BegrippenBranche

Wat betekent Branche?

Een branche is een specifiek gedefinieerde zakensector, zoals horeca, groothandel, vastgoed en industrie. Binnen elk van deze sectoren zijn er verdere onderverdelingen, zoals commercieel vastgoed en woningen binnen de vastgoedsector.

In bijna elke branche zijn er brancheverenigingen die de belangen van de aangesloten bedrijven behartigen.