BegrippenAfschrijven

Wat betekent Afschrijven?

Afschrijving op bedrijfsruimtes is toegestaan binnen een termijn van 30 jaar op een lineaire basis. Er kan niet afgeschreven worden onder de bodemwaarde, en de boekwaarde mag ook niet lager zijn dan deze bodemwaarde. Voor beleggingspanden is de bodemwaarde gelijk aan de WOZ-waarde, wat betekent dat er weinig tot geen afschrijving mogelijk is.