BegrippenMonument

Wat betekent Monument?

Monumenten omvatten rijksmonumenten en vaak ook gemeentelijke monumenten. Dit kunnen ook bedrijfspanden zijn. De aankoop en renovatie van zo'n monumentaal pand zijn gebonden aan strikte regels. Overleg met de gemeente voordat u overgaat tot aankoop.

Beschermd Stadsgezicht

Een beschermd stadsgezicht bestaat uit een groep objecten zoals woningen, openbare gebouwen en bedrijfspanden die wettelijk beschermd zijn tegen verval. De overheid steunt hierbij de gemeente financieel om de historische waarde te behouden.