BegrippenMilieuschadeverzekering

Wat betekent Milieuschadeverzekering?

Branden waarbij asbest vrijkomt, brandstoflekken uit vrachtwagens, verontreinigd bluswater opruimen, lekken bij benzinestations, etc. zijn allemaal voorbeelden van milieuschade. U kunt uzelf hiertegen verzekeren. Tegenwoordig dekken woonverzekeringen en aansprakelijkheidsverzekeringen geen milieuschade meer. Zeker als u (transport) schadelijke en schadelijke stoffen gebruikt, raden wij u aan een milieuschadeverzekering af te sluiten. U kunt zelfs een tankbeleid ontwikkelen voor ondergrondse opslagtanks.