BegrippenAsbest

Wat betekent Asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor natuurlijk voorkomende mineralen die behoren tot de silicaten, met drie hoofdtypen: witte asbest (Chrysotiel), bruine asbest (Amosiet) en blauwe asbest. Deze stof werd vroeger veel gebruikt in de bouw van onroerend goed, maar is vanaf 2005 in Europa verboden vanwege de kankerverwekkende eigenschappen. Jaarlijks overlijden in Nederland ongeveer 1000 mensen door asbestgerelateerde ziekten. Bij de aankoop van oudere panden is het belangrijk alert te zijn op asbest en indien aanwezig, dit door een gespecialiseerd bedrijf te laten verwijderen.