BegrippenAsbest

Wat betekent Asbest?

Een verzamelnaam voor in de natuur voorkomende mineralen die tot de silicaten behoren. Er zijn drie soorten asbest:

  • Witte asbest: Chrysotiel
  • Bruine asbest: Amosiet
  • Blauwe asbest

Asbest werd gebruikt bij de bouw van onroerend goed. Toentertijd was er nog niet bekend dat asbest kankerverwekkend is. in 2005 werd asbest verboden in Europa. Ongeveer 1000 mensen sterven aan asbest per jaar in Nederland.

Let dus bij de aankoop van oude panden op asbest. Er is een gespecialiseerd verwijderingsbedrijf nodig om asbest te laten verwijderen.