BegrippenWorst_case_scenario

Wat betekent Worst Case scenario?

De rendementsdoelstelling wordt gekwantificeerd in het prospectus. Door scenarioanalyse (optimistisch, realistisch, pessimistisch) wordt de financiële impact van de gehanteerde aannames op de verwachte directe en indirecte voordelen inzichtelijk. Het worst case scenario is een scenario waarvan het slechtste wordt uitgegaan.