BegrippenWorst_case_scenario

Wat betekent Worst Case scenario?

In het prospectus wordt de rendementsdoelstelling gespecificeerd. Door middel van scenarioanalyse (optimistisch, realistisch, pessimistisch) wordt de impact van aannames op de verwachte directe en indirecte voordelen belicht. Het worst case scenario betreft het scenario waarin uitgegaan wordt van de meest ongunstige uitkomsten.