BegrippenWaarborgsom

Wat betekent Waarborgsom?

"Voorlopige" verkoopcontracten bevatten meestal de volgende bepaling: De koper moet een aanbetaling betalen, dit is de waarborgsom. Deze wordt bij de notaris gestort en door hem beheerd tot de akte van overdracht is getekend. Dit bedrag komt meestal overeen met de boete die moet worden betaald als de koper zijn verplichtingen niet nakomt en de verkoper verzoekt om ontbinding van de overeenkomst. Naast de borgsom kan er ook een schriftelijke bankgarantie aan de notaris worden afgegeven.